Kullaıcı Sözleşmesi

Resmi Dökümanlar Lütfen siteyi kullanmadan önce bu metni okuyunuz. Bu internet sitesini (https://smsonayhizmeti.com/) (Kısaca ‘’SİTE’’ olarak anılacaktır.) kullanabilmek için aşağıda yazılı olan kuralları okumanız ve kabul etmeniz gerekmektedir. Sitede sunulan hizmetleri kullananlar ya da herhangi bir şekilde web sitesine erişen herkes işbu üyelik sözleşmesi, kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş sayılır. Kullanım koşulları Bu sitede sunulan tüm hizmetler adresinde bulunan (Webmetri internet&Bilişim Hizmetleri) (Bundan böyle ‘’smsonay’’ olarak anılacaktır.) tarafından sağlanmaktadır ve Sitenin yasal sahibi smsonay olup, site üzerindeki her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi smsonay’ye aittir. İşbu kullanım sözleşmesi smsonay tarafından gerektiğinde değiştirilebilir. Değişiklik olması halinde, bunlar sitede yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Site hizmetlerinden faydalanan ve siteye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi smsonay tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği önceden kabul etmiş sayılmaktadır. smsonay bu sitede yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Sözleşme tanımları Site; smsonay tarafından belirlene çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi ortamdan erişimi mümkün olan internet sitesidir. Üye; smsonay’den ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak smsonay tarafından üyelikleri onaylanarak kabul edilen her gerçek kimlik bilgileri ile sitedeki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olan her şahsa verilen isimdir. Kullanıcı; smsonay internet sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir. Link; site üzerinden bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe ya da başka bir internet sitesinden siteye, dosyalara ve içeriği erişimi mümkün kılan bağlantıdır. İçerik; sitede ya da herhangi bir internet sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazılı ve işitsel imgelerdir. Sözleşme; site vasıtası ile sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek veya tüzel kişilerle smsonay arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir. Kişisel bilgi; üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs. bilgilerdir. Hizmetlerin kapsamı smsonay’nin site üzerinden sunacağı hizmetler sınırlı olmamak üzere smsonay’ye ait https://smsonayhizmeti.com/ adresinde satışa sunulan ürünlerin üye tarafından bedeli ödendikten sonra tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde sözleşmenin satıcıya yüklediği malın teslim edilmesi, borcunun ifa edilebilir olması durumunda taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından smsonay adına ayıpsız olarak teslimidir. smsonay site üzerinden vereceği hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup hizmetlere ilişin olarak yapacağı değişiklikleri sitede yayınlaması ile yürürlüğe koymuş kabul edilir. Site bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların smsonay tarafından belirlenecek ve sitenin ilgili bölümünün içeriğinde belirtecek özellikleri taşıması gerekmektedir. smsonay bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri sitede yayınlaması ile yürürlüğe koymuş kabul edilir. Genel Hükümler Site üzerinden smsonay’nin kendi kontrolünde olmayan, başkaca 3. Kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ya da başka içeriklere link verebilir. Bu linkler kullanıcılara ve üyelere yönlenme kolaylığı sağlamak amacı ile konmuş olup herhangi bir internet sitesine ya da o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. İşbu sözleşme, link verilen internet sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan ya da garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtası ile erişilen internet siteleri ve içerikleri hakkında smsonay’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu sitelerin kullanımından dolayı doğacak zararlar kullanıcıların kendi sorumluluğundadır. smsonay 3. kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriğin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir. Siteyi kullananlar sadece hukuka uygun ve şahsi amaçlarla site üzerinden işlem yapabilirler. Kullanıcıların ve üyelerin site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her kullanıcı ve her üye, smsonay ya da başka bir üçüncü kişilerin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Kullanıcı ve üyelerin site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları ya da uğrayabilecekleri zararlardan dolayı smsonay’nin doğrudan ya da dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur. İşbu site sahibi smsonay’dir. Bu sitede bulunan bilgilere yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınai ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlar ile sayfa düzeni ve sitenin sunumu smsonay’nin ya da smsonay’nin izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu sitedeki bilgilerin ya da site sayfalarına ilişkin her tür veri tabanı, internet sitesi, software-code’ların, HTML kodu ve diğer kodlar ile site içerisinde bulunan diğer ürünlerini tasarımların, resimlerin, görsel işitsel vb. her türlü içeriğin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi ya da yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi – dağıtımı ve satılması yasaktır. Kullanıcı ve üye yukarıda belirtilen ve bunlar ile sınırlı olamayan site yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı ve üye smsonay hizmetlerini, smsonay bilgilerini ve smsonay’nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek ya da başkasının smsonay hizmetlerini erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve smsonay’nin yazılı izni ile mümkündür. smsonay site üzerinden kullanıcı ve üyeler tarafından kendisine iletilen bilgileri ‘’Gizlilik Politikası’’ hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. smsonay aynı zamanda kullanıcı bilgilerini istatistiksel olarak değerlendirerek, kampanyalarını bu bilgiler doğrultusunda hazırlayabilir. Kullanıcı ve üyelere ait kişisel bilgiler kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel 3. Kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgiler ender olarak smsonay için ya da onun adına davranan 3. Taraflara veya smsonay’nin işi ile ilgili olanlara verilen özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da kullanıcı veya üyelerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet vermek üzere verilebilir. Kullanıcı ya da üyeler, işbu kullanım sözleşmesindeki bu maddenin varlığının bilincinde olduklarını kabul beyan ve taahhüt eder. İşbu site kullanım koşulları dahilinde smsonay tarafından açıkça yetki verilmesi hallerinde smsonay, smsonay hizmetler, smsonay bilgileri, smsonay telif haklarına tabi çalışmaları, smsonay ticari markaları, smsonay ticari görünümü veya bu site vasıtası ile sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır. Sorumluluğun sınırlandırılması smsonay siteye erişilmesi, smsonay siteye ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programlarının vs. kullanılması sebebiyle sözleşmenin ihlali, haksız fiil ya da başkaca nedenlere binaen doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. smsonay sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti sonucunda herhangi ir sorumluluk kabul etmez, bu siteye ya da link verilen diğer internet sitelerine erişilmesi veya sitenin kullanılması ile smsonay’nin kullanım/ziyareti sonucunda doğabilecek her türlü sorundan mahkeme ve diğer masraflar da olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir. Sözleşmenin devri smsonay bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak kullanıcı ve üye bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden her türlü devir girişimi geçersizdir. Mücbir sebepler Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda smsonay işbu internet sitesi kullanım koşulları v üyelik sözleşmesini geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar smsonay açısından gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için smsonay’nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. Uygulanacak hukuk ve yetki İşbu ‘’İnternet sitesi kullanım Koşulları ve üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukukuna tabidir. Oluşabilecek anlaşmazlıklarda Çankırı tüketici mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Oluşabilecek yargılama giderleri,mahkemeyi başlatan tarafından karşılanacaktır. Yürürlülük ve kabul İşbu sözleşme smsonay tarafından site içerisinde yayınlandığı andan itibaren yürürlülük kazanır. Kullanıcı ve üyeler işbu sözleşme hükümlerini web sitesini kullanarak kabul etmiş olmaktadırlar. smsonay dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.